Маркетингово проучване – процес

Осъществяването на маркетингово проучване изисква професионални знания, умения и опит, средства, независимо че мащабни маркетингови проучвания са по силите само на специализирани в тази област организации, маркетинговите мениджъри в отделните фирми трябва да познават спецификата на тази дейност, за да могат да оказват необходимото съдействие, да следят и контролират процеса на всеки от етапите му.
Процесите на маркетингово проучване са:
– Дефинирането на проблема и формулирането на изследователски целите и хипотеза
– Разработване на план за проучването
– Събиране на информация
– Анализ на информацията
– Проследяване на резултатите от проучването
Дефинирането (определянето) на проблема и формулирането на целите са този етап от процеса, от    който    във    висока    степен    зависи    „качеството” на резултатите от осъществяването на проучването. Ясното и точното излагане на проблема е ключът към успешното проучване. Много често мениджърите на фирмата не са в състояние сами да формулират проблема: те констатират намаляването на продажбите, редуцирането на пазарния дял и т.н. Това са само симптомите  външните прояви, а е важно да се изяснят причините за подобни негативни явления. Това най-често става с помощта на изследователите, специализирани в провеждането на маркетингови проучвания. Процесът на дефиниране на проблема включва:
1. Получаване и проучване на основни сведения за компанията, за нейните продукти и пазари. Обикновено на първата среща мениджърите от фирмата предоставят на изследователите информация за историята на компанията, за нейния тип (частна, акционерна), за организационната структура, за основните й цели. Наред с това изследователят изисква информация за продуктите на компанията, за ценовата политика, за дистрибуционните канали, за комуникационната политика, за пазарната ситуация. По този начин изследователят получава базова информация за първоначално осмисляне на проблемната ситуация.
2. Запознаване със ситуацията, целите и ресурсите на лицата, които приемат решения. На този етап се изясняват причините, поради които мениджърите прибягват до помощта на изследователския екип. Изследователят трябва да познава целите на фирмените мениджъри, техните виждания и аспирации, за да определи остротата на възникналия проблем.
3. Изясняване на симптомите на проблема.