Система за маркетингово разузнаване

Тази подсистема осигурява на маркетинговите мениджъри информация за протичащите в момента събития и може да се дефинира като „комплекс от процедури и източници, използвани от ръководните мениджъри за получаване на ежедневна информация относно свързаните с бизнеса промени в маркетинговото обкръжение”‘. По същество става дума за конфиденциална и полуконфиденциална информация. Маркетинговото разузнаване се осъществява със силите … Цялата публикация „Система за маркетингово разузнаване“

Пазарна среда и конкуренция – анализ

Основа на това „конкурентно” мислене е трикомпонентният модел, известен като „стратегически триъгълник”. Наличието на връзки между конкуренцията, обслужването на потребителите и собствените интереси на фирмата се признават от много специалисти (вкл. Ад. Смит). Взаимодействието между участниците в стратегическия триъгълник се определя от четири главни принципа: 1. Принцип на просъществуване. За да запази печелившата си позиция … Цялата публикация „Пазарна среда и конкуренция – анализ“

Конкуренция

“Неспособността да се предвиди реакцията на конкуренцията е основна причина за неуспехите в маркетинга.” Ал. Рийс, Дж. Траут В икономическата теория са известни две основни концепции за конкуренцията. Първата от тях е поведенската концепция. Според нея различните продавачи се стремят да установят контрол над пазара независимо от поведението на останалите пазарни субекти. Корени на поведенската … Цялата публикация „Конкуренция“