Анализ на пазарната среда и конкуренцията

Трикомпонентен модел за анализ на пазарната среда и ориентация на фирмата Традиционно в центъра на внимание на маркетинга е потребителят. Увеличението на интензивността на конкуренцията и развитието на теоретичните знания в тази област (обяви М. Портър – 1980 г.) довеждат до нарастване на интереса към конкурентите. Съвременните тенденции в развитието на отношенията в Европейския съюз, … Цялата публикация „Анализ на пазарната среда и конкуренцията“