Маркетингово проучване – процес част ІІ

4. Ясно излагане на възможните причини или на базовите проблеми, лежащи в тяхната основа. В този смисъл всеки проблем следствие се анализира, за да се проявят проблемите причини. 5. Представяне на пълен списък от алтернативни действия, целящи решаването на проблема, в т.ч.: – определяне на действия, целящи смекчаване на проявлението на проблема; – определяне на … Цялата публикация „Маркетингово проучване – процес част ІІ“