Система за маркетингово разузнаване

Тази подсистема осигурява на маркетинговите мениджъри информация за протичащите в момента събития и може да се дефинира като „комплекс от процедури и източници, използвани от ръководните мениджъри за получаване на ежедневна информация относно свързаните с бизнеса промени в маркетинговото обкръжение”‘. По същество става дума за конфиденциална и полуконфиденциална информация. Маркетинговото разузнаване се осъществява със силите … Цялата публикация „Система за маркетингово разузнаване“

Анализ на пазарната среда и конкуренцията

Трикомпонентен модел за анализ на пазарната среда и ориентация на фирмата Традиционно в центъра на внимание на маркетинга е потребителят. Увеличението на интензивността на конкуренцията и развитието на теоретичните знания в тази област (обяви М. Портър – 1980 г.) довеждат до нарастване на интереса към конкурентите. Съвременните тенденции в развитието на отношенията в Европейския съюз, … Цялата публикация „Анализ на пазарната среда и конкуренцията“