Маркетингово проучване – дефиниция

Маркетинговото проучване представлява „система от методологични инструменти за събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни, имаща за задача да подпомага изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи”‘. В определението ясно могат да се различат няколко момента: Първо, маркетинговото проучване трябва да се разглежда като система, т.е. неговите … Цялата публикация „Маркетингово проучване – дефиниция“