Маркетингово проучване – цели

Целите на маркетинговото проучване могат да бъдат групирани според своя характер по следния начин: – Проучвателни (разузнавателни)  насочени са към събиране на предварителна информация, предназначена за поточното определяне на проблема и проверка на хипотезата. – Описателни (дескриптивни)  описание на едни или други аспекти на реалната маркетингова ситуация. – Каузални  насочени към обосноваване на хипотезата и … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели“

Маркетингово проучване – цели част ІІ

Тази информация е необходима за анализа на макроикономическите процеси и тенденции, на конюнктурата на релативните пазари, на технологичните новости, на мерките по държавното и местното регулиране, на националните особености при навлизане на чуждестранен пазар. Някои от достойнствата на вторичната информация са: – придобиването й е по-евтино в сравнение с първичната информация; – има възможност за … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІ“