Маркетингова информационна система – компоненти

Както вече посочихме, маркетингова информационна система представлява единство от взаимосвързани и взаимодействащи си компоненти (подсистеми): система за вътрешна отчетност, система за маркетингови проучвания, система за събиране на текуща маркетингова информация от външната среда, система за анализ на маркетинговата информация. Доброто разбиране на същността и особеностите на всяка подсистема поотделно ще ни помогне да разберем особеностите … Цялата публикация „Маркетингова информационна система – компоненти“

Маркетингово проучване – процес

Осъществяването на маркетингово проучване изисква професионални знания, умения и опит, средства, независимо че мащабни маркетингови проучвания са по силите само на специализирани в тази област организации, маркетинговите мениджъри в отделните фирми трябва да познават спецификата на тази дейност, за да могат да оказват необходимото съдействие, да следят и контролират процеса на всеки от етапите му. … Цялата публикация „Маркетингово проучване – процес“