Маркетингово проучване – процес

Осъществяването на маркетингово проучване изисква професионални знания, умения и опит, средства, независимо че мащабни маркетингови проучвания са по силите само на специализирани в тази област организации, маркетинговите мениджъри в отделните фирми трябва да познават спецификата на тази дейност, за да могат да оказват необходимото съдействие, да следят и контролират процеса на всеки от етапите му. … Цялата публикация „Маркетингово проучване – процес“

Маркетингово проучване – цели част ІІ

Тази информация е необходима за анализа на макроикономическите процеси и тенденции, на конюнктурата на релативните пазари, на технологичните новости, на мерките по държавното и местното регулиране, на националните особености при навлизане на чуждестранен пазар. Някои от достойнствата на вторичната информация са: – придобиването й е по-евтино в сравнение с първичната информация; – има възможност за … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІ“

Маркетингово проучване – цели част ІІІ

Първичната информация се получава в резултат от специално проведени за решаването на конкретни маркетингови проблеми проучвания (наблюдение, експеримент, допитване, качествени методи). Тя най-често се събира под формата на факти, мнения и становища, мотиви, фактите описват различни аспекти от състоянието на изучавания обект – демографските, социоикономическите и психологическите характеристики на целевите потребители например. Мненията и становищата … Цялата публикация „Маркетингово проучване – цели част ІІІ“